שלום

גם בימים אלו מחלקת תביעות עושה כל מאמץ לתת את השירות המיטבי עבור ציבור הפונים.

על מנת להימנע מעיכובים בקבלת דואר אנו ממליצים להעביר מכתבים באמצעות המייל או הפקס .

מספר הפקס: 03-9620909

כתובת מייל : [email protected]

=================================================================

מחלקת תביעות מטפלת בתביעות הנובעות מפגיעות גוף של נהג, נוסע או הולך רגל אשר נגרמו בתאונת דרכים,
ע"י הרכב המבוטח.

לצורך דיווח על תאונת דרכים הינך מתבקש למלא את הפרטים בטפסים המפורטים להלן ולחתום במקום הנדרש:

בנוסף לטפסים הנ"ל יש להעביר למשרדנו צילום של המסמכים הבאים:

  1. אישור משטרה
  2. פינוי באמבולנס. עליך לברר זכאותך מול קופת החולים. לאחר מכן עליך לשלם החשבון ולהעבירו אלינו לשלם בדיקת הזכאות. לתשומת לבך כי חברתנו לא תשלם ריבית פיגורים היה ולא שולם החשבון על ידך במועד.
  3. רישיון רכב.
  4. תעודת ביטוח.
  5. אישורים רפואיים לרבות דו"ח פינוי מד"א, תעודת חדר מיון וכו'.

במידה ונפגעת כנוסע או הולך רגל ואין ברשותך את כל המסמכים הנ"ל –

נא למלא את טופס ההודעה על תאונה וטופס ויתור על סודיות ולצרף אישור משטרה ואישורים רפואיים.

את המסמכים ניתן להגיש באמצעות :

דואר אלקטרוני : [email protected] .

פקס :  03-9620909 , 9424354 .

דואר ישראל :  אצ"ל 1 ראשל"צ  7507101

לאחר קבלת המסמכים המפורטים לעיל יפתח תיק תביעה בחברתנו וישלח אליך מכתב המודיע את מספר התביעה והגורם המטפל בפנייתך, וזאת על מנת שתוכל לעקוב אחר המשך הטיפול בתביעה.

סכום הפיצוי ישולם לאחר בדיקת המסמכים וחתימתך על כתבי קבלה.

לאחר משלוח הטפסים ניתן לפנות לבירורים

טל' 03-9424300 או בפקס: 03-9620909.

מענה טלפוני יינתן בימים  א,ב,ד,ה  בין השעות 08:30-12:30  ביום ג' אין קבלת שיחות

תביעה בגין פגיעת גוף שנגרמה בתאונת דרכים עליה חל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 1975 מתיישנת לפי ס' 5 לחוק ההתיישנות תשי"ח 1958 לאחר 7 שנים ממועד התאונה

במקרה והתובע הינו קטין במועד התאונה לא יבוא בחישוב תקופת ההתיישנות הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע 18 שנים וזאת ע"פ ס' 10 לחוק ההתיישנות הנ"ל.

מועד התיישנות תביעה אשר ארעה באיזורים ובשטחים כהגדרתם בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התשל"ה 1970 הינה ע"פ הדין החל במקום אירוע התאונה .

לתשומת לבך רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מירוץ תקופת ההתיישנות