*דוח תקופתי לשנת 2022

*דוחות כספיים 30.6.22

*דוח תקופתי לשנת 2021

*דוחות כספיים 30.6.21

*דוח תקופתי לשנת 2020

*דוחות כספיים 30.6.20

*דוח תקופתי לשנת 2019

*דוחות כספיים 30.6.19

*דוח תקופתי לשנת 2018

*דוחות כספיים 30.6.18

*דוח תקופתי לשנת 2017

*דוחות כספיים 30.6.17

*דוח תקופתי לשנת 2016

*דוחות כספיים 30.6.16