הפול הגיל השלישי

כל הדרכים לקבל שירות מהיר מהפול

הפול מעניק שירותים מהירים ללקוחות בני 67 ומעלה.

  • אפשרות להגשת תביעה בע"פ באופן שמילוי טופס התביעה יבוצע על ידי נציג מורשה.
  • מתן תשובות וטיפול בפניות ציבור לא יאוחר מ 21 ימים ממועד קבלת הפניה
  • ביטול פוליסה – תיבת מייל ייעודית לטיפול בפניות. יש לציין בפניה שם מלא וטלפון ליצירת קשר  [email protected]
  • פניות כלליות – ממונה על אזרחים ותיקים.  יש לציין בפניה שם מלא וטלפון ליצירת קשר   [email protected]