למסירת מידע ביחס לפעילות חשודה הנוגעת לתאונות דרכים / תביעות ביטוח חובה, ניתן לפנות ל- ISO טלפונית למספר: 1-800-20-10-30

או באימייל לכתובת: [email protected].

למסירת מידע לחברתנו יש לפנות לכתובת [email protected] בצירוף פרטים רלוונטיים.

"הקו האדום" מאפשר לציבור למסור מידע שיסייע בגילוי עבריינים ובמניעת הונאות ביטוח.

לידיעתך, ניתן למסור את המידע מבלי להזדהות! עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי הזדהותך וכל מידע שתמסור או מידע המתאר את הקשר שלך למקרה, יסייע לנו רבות באימות המידע ומניעת ההונאה.

בשל הצורך בחקירה ופענוח ההונאות, תיתכן אפשרות כי המידע שתמסור יועבר לידי משטרת ישראל וכן לרשויות אכיפת חוק נוספות. עקב ההשלכות האפשריות הצפויות בהתאם למידע אותו הינך מוסר, אנא וודא כי המידע אותו הנך מוסר הינו אמין.

בכפוף לאמור לעיל הרינו להודיעך, כי המידע שתמסור יישמר בסודיות מוחלטת!

לתשומת ליבך – בעצם מסירת המידע הנך מביע את הסכמתך לאמור בהודעה זו.