פניות לממונה על תלונות הציבור יעשו בכתב לפי הפרטים הבאים:

יש להעביר בכתב בלבד לאוסנת גרוסמן הממונה על פניות הציבור.

לכתובת: רחוב אצל 1, ת.ד 17160

ראשון לציון 7507101

טלפון 03-9424300

פקס 03-9519141