לקוח יקר,

בהתאם להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)  (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי) (תיקון), תשפ"א – 2021.

באם הינך בעל הפוליסה, בעל הרכב, המחזיק ברכב כדין או משתמש ברכב בהיתר מי מהם, הנך מוזמן להיכנס לקבלת חיווי על פרטי הפוליסה/רכב שבו הנך מעוניין לעשות שימוש.

לכניסה לקבלת הפרטים לחץ כאן