*אופן יישוב תביעות שנת 2016

*אופן יישוב תביעות שנת 2017

*אופן יישוב תביעות שנת 2018

*אופן יישוב תביעות שנת 2019

*אופן יישוב תביעות שנת 2020

*אופן יישוב תביעות שנת 2021