מחשבון תעריפי "הפול"

המחשבון מפנה לאתר "האוצר" המשווה תעריפי ביטוחי חובה שנתיים בלבד.

א. לשם הפעלת המחשבון יש להיעזר בהוראות הבאות:

1.   יש ללחוץ על  "הפעלת המחשבון".

2.   יש למלא את הפרטים הנדרשים בהתאם לשאלון התשאול.

3.   לחץ על "השוואת תעריפים".

4.   הקש את המספר המופיע בתמונה למטה.

5.    יתקבל תעריף השוואתי לכל חברות הביטוח כולל "הפול".

ב.   אם ברצונך לקבל תעריף "הפול" לתקופה הקצרה משנה,
יש להיעזר בחישוב ידני בהתאם להסבר הבא:

1.    יש למלא את כל הפרטים בהתאם למפורט בסעיף א' דלעיל, יתקבל תעריף לשנה.

2.      לחץ על "פירוט מרכיבי תעריף הפול", בפירוט יתקבל תעריף שנתי  (הכולל את כל הפרמטרים שנבחרו).

3.      לתקופה הקצרה מ- 11 חודשים תהליך החישוב הינו כך:

בעד תקופה של עד 7 ימים     –  יש לגבות 5% מהפרמיה השנתית.

בעד תקופה העולה על 7 ימים –  יש לגבות 5% מהפרמיה השנתית בצירוף 0.3% מהתעריף השנתי בעד כל יום החל מהיום השמיני.