על מנת להוציא אישור על ניסיון התביעות בחברת הפול יש לעבור לאזור האישי