מבוטח/ת יקר/ה,

להלן מידע המפרט את הדרכים להגשת בקשה לביטול פוליסת ביטוח והמסמכים הנדרשים להשלמת פעולת הביטול – פוליסות שמועד תחילתן 16.09.2021 והלאה.

מסמכים נדרשים לביטול פוליסת ביטוח:
 
בכל פניה בבקשה לביטול פוליסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

למען הנוחות מצורפות הנחיות לביטול הפוליסה בעת הצורך :

 • ביטול הפוליסה כאשר הרכב בבעלותך או בחזקתך    – יש  להעביר טופס הצהרה. הביטול ייכנס לתוקף מיום מסירת ההצהרה.
 • מכירה – ביטול הפוליסה כאשר הרכב אינו בבעלותך ואינו  בחזקתך   – על בעל הפוליסה להעביר אישור לפיו הבעלות ברכב הועברה לאחר (העברת בעלות) ואחד מ 3 אלה :
  • העתק תיעוד על מסירת הודעה למחזיק ברכב על ביטול הפוליסה  (דואר, שיחה או אמצעי דיגיטלי) – הביטול ייכנס לתוקף בתוך 3 ימי עבודה  מיום מסירת ההודעה.
  • העתק תיעוד על מסירת הודעה למחזיק ברכב על ביטול הפוליסה והעתק תגובת המחזיק ברכב המאשר כי יש לו פוליסה אחרת – הביטול ייכנס לתוקף במועד הודעת הביטול
  • אישור כי השימוש ברכב בוטח בפוליסת ביטוח חובה אחרת – הביטול ייכנס לתוקף במועד הודעת הביטול או הנפקת הפוליסה האחרת, המאוחר מביניהם
 • גניבה הרכב או טוטלוס(יציאה מכלל שימוש )  – יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • רכב גנוב – יש לצרף אישור משטרה שהרכב גנוב
  • אובדן כללי – יש לצרף טופס שמאי שהרכב באובדן כללי