מבוטח יקר,

ניתן לרכוש ביטוח חובה בסניפי הפול  – לרשימת הסניפים

בעת הגעה לסניף יש להצטייד ברישיון הרכב, רישיון נהיגה וצילום ת.ז.

רכישת הביטוח יכולה להתבצע באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בסניף או לחילופין, קבלת תעודת חובה לתשלום באופן עצמאי בבנק או בדואר.