ביטוח לנזקי גוף (פציעה או מוות) שעלולים להיגרם לנהג, לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב בתאונת דרכים. על פי "פקודת ביטוח רכב מנועי", אסור לנהוג ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה

 • רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, אופנועים.
 • יש להצטייד ברישיון רכב, רישיון נהיגה וכרטיס אשראי.

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שאינו דיירקט ואינו נטען.

תשלומים – תשלום אחד במזומן או 3 ומעלה עם קרדיט. ( הקרדיט מול חברת האשראי, אנו לא אחראים על אחוז הקרדיט ואין לנו היכולת לדעת מה עלות הקרדיט)

מבוטח יכול לבטל ביטוח חובה בכל עת, חברת ביטוח יכולה לבטל ביטוח חובה מנימוקים סבירים.
אם הביטול נעשה על ידי המבוטח עקב מכירת הרכב, גניבה של הרכב או יציאתו מכלל שימוש – סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה יחסי לתקופה שלא נוצלה. 

אם המבוטח מבטל את הביטוח בשל סיבה אחרת- סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה נמוך מהחלק היחסי לתקופה שלא נוצלה. לפירוט אופן החישוב ראה סעיף 15(ד) לפוליסה התקנית .

לא ניתן לגשת לביצוע מבחן הכשירות השנתי ( טסט) ללא הצגה של ביטוח חובה בתוקף.

שימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח חובה בתוקף אסור על פי חוק. לפיכך, כל מי שרוכש רכב ומשתמש בו, צריך לדאוג שתהיה לו פוליסת ביטוח על שמו. אדם שרכש רכב, ולא ערך ביטוח חובה אלא הסתמך על ביטוח החובה שהיה למוכר הרכב, עלול למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי.

יש להיכנס לאזור האישי באתר הפול – תחת פרק ניסיון תביעות.

ניתן לשלוח צילום ת.ז. + בקשה למייל [email protected] .

חשוב לציין כי העדר התביעות מתייחס לפגיעות גוף בלבד ואינו רלוונטי לרכוש ( מקיף/צד ג') .

קיימות 5 מערכות מיגון אשר ניתן לקבל בגינן הנחות, כל מערכת מקנה הנחה של 3%.

 • מערכת ABS – מערכת מניעת נעילת גלגלים . מערכת אשר מונעת את נעילת הגלגלים בעת בלימה .
 • מערכת ASC – מערכת ייצוב אוטומטית לאופנועים –מערכת אשר מזהה הפרשי מהירות ( סיבוב הגלגל ) בין החלק הקדמי של האופנוע לחלקו האחורי, ומונעת את סבסוב  האופנוע והתהפכותו .
 • מערכת CBS – מערכת בלימה משולבת לאופנועים – המערכת מחלקת או משווה בין כוחות הבלימה המופעלים על שני גלגלי כלי רכב, כך שלחץ הבלימה המופעל על שני הגלגלים יהיה מאוזן יותר .
 • מערכת EBA– מערכת עזר לבלימת חרום לאופנועים – מערכת המסייעת לרוכב בהפעלת מערכת הבלימה במצבים בהם פעולת בלימה שאינה מושלמת ,או חזקה דיה.
 • מערכת TCS– מערכת בקרת משיכה לאופנועים – מערכת השומרת על אחיזת הגלגל המניע על ידי הפחתת כוח המנוע או בלימת הגלגל .

אם קיימות מערכות בטיחות באופנוע ובמעמד רכישת הביטוח לא נמצא כי המערכות קיימות ניתן לפנות ליבואן על מנת לקבל אישור המעיד על המערכות

הקיימות באופנוע ולהעביר אלינו למייל  [email protected]

 • מערכת ESP – מערכת בקרת יציבות
 • מערכת FCW – מערכת התראת מרחק מהרכב הנוסע מלפנים.
 • מערכת LDW – מערכת התראה על סטייה ממסלול הנסיעה.

להלן מסמכים נדרשים להפקת  ביטוח חובה לקטין

 • טופס הצעה מלא וחתום בידי הורי הקטין (ובמקרה של ביטוח עם השתתפות עצמית, גם ספח השתתפות עצמית חתום כנ"ל, בנוסף לטופס התיעוד החתום בידי מנפיק הביטוח)
 • טופס הצהרה של ההורים ("האפוטרופוסים הטבעיים")
 • אם לקטין מונה אפוטרופוס על פי דין, יחתום האפוטרופוס הזה במקום שני ההורים, ויצורף העתק מאושר של החלטת בית המשפט על המינוי.
 • צילום מתעודת זהות של האפוטרופוסים החתומים על המסמכים.
 • צילום רישיון רכב
 • צילום רישיון נהיגה
 • קטין  לא יהיה בעל פוליסה אלא רק אחד מהאפוטרופוסים
  • ניתן לבצע השבתה בפוליסה רק באם יתרת הימים לביטוח עולה על 30 ימים
  • עלות כניסה להשבתה כרוכה בעלות של דמי תוספת ובגין כל חודש בו הכלי מושבת  , דמי תוספת נוספים.
  • עלות יציאה מהשבתה כרוכה בעלות של דמי תוספת  נוספים .
 • הקפאה ניתן לבצע רק במקרים הבאים :

  • מכירת הרכב
  • אובדן כללי
  • גניבת הרכב

מבוטח המבטח שני אופנועים או יותר זכאי להנחה של 20% על כל אחד מהאופנועים, בגין תקופות הביטוח החופפות ובתנאי כי :

 • האופנועים אינם אספנות
 • בבעלות פרטית
 • לתקופה של שנה בפוליסות שבהן הוא הנהג הנקוב היחיד

אם המבוטח יבצע את השינויים הבאים במהלך השנה יהיה עליו להשיב את הנחת שני האופנועים :

 • השבתה/הקפאה, שינויי שם הנהג, שינוי לכל נהג או ביטול הפוליסה.
 • במידה והמבוטח לא יעמוד בתנאים אלה יהיה עליו להחזיר את מלוא הסכום שקיבל בגין הנחת 2 האופנועים.
 • בפוליסות מסוג זה ניתן להפיק פוליסה כוללת תנאי השתתפות עצמית.

תעריף הביטוח נקבע ע"י רשות שוק ההון (המפקח על הביטוח).

התעריפים נקבעים על ידי סטטיסטיקות שונות המגדירות את הסבירות להתרחשות מקרי הביטוח השונים וכן נקבעת על פי שתי קבוצות נתונים עיקריות, הראשונה כוללת את נתוני הנהגים ברכב (כולל גילאי הנהגים והוותק שלהם על הכביש, כמות תביעות הביטוח שהוגשו על ידם בעבר וכמות הפעמים שנשלל רישיונם).

הקבוצה השנייה בוחנת את נתוני הרכב עצמו (נפח מנוע, מערכות הבטיחות הקיימות ברכב והשימוש שנעשה בו).

התעריף מפורסם מידי חודש באתר הפול.

ניתן לקבל הצעת מחיר באמצעות מחשבון האוצר שהקימה רשות שוק ההון.

המחיר של ביטוח החובה מושפע גם מהעבר הביטוחי של הנהגים הצפויים להשתמש ברכב. חברות הביטוח יוצאות מנקודת הנחה, שככל שהנהג זהיר ומיומן יותר, כך הוא פחות צפוי להיות מעורב בתאונה או להגיש תביעה לחברת הביטוח ולכן אם הוגשו תביעות זה משקף איכות נהיגה ירודה יותר, ולכן מייקר את הביטוח.

ניתן לשלם עבור פוליסת ביטוח חובה בכרטיס אשראי שאינו נטען ואינו דיירקט.

תשלומים – תשלום אחד במזומן או 3 ומעלה עם קרדיט. (הקרדיט מול חברת האשראי, אנו לא אחראים על אחוז הקרדיט ואין לנו היכולת לדעת מה עלות הקרדיט)

אפשרות נוספת – קבלת תעודת חובה לתשלום באופן עצמאי בבנק או בדואר , יש לפנות לאחד מסניפי הפול (כתובת הסניפים + שעות פעילות ניתן לראות באתר).

משרד האוצר הוא שמכתיב ל"פול" את התעריף המדויק של כל פרמיות הביטוח שהיא חייבת לגבות, לגבי כל כלי הרכב ולגבי כל סוגי השימושים השונים הנעשים בהם, ואין ל"פול" כל סמכות בחוק לסטות מהם.

בעקבות ההוראות הנ"ל הוכנסו להצעות הביטוח שאלות מפורשות ברשות משרד האוצר:

 • האם הרכב רשום ברישיון הרכב ע"ש חברה בע"מ/שותפות/עמותה וכדומה?
 • האם הרכב משמש לצורכי עיסוקו של המבוטח או הנהג, כגון רואה חשבון, עורך דין, סוכן, קבלן שיפוצים, או כל מקצוע חופשי עסקי אחר?
 • האם הוצאות ו/או פחת הרכב מדווחים לשלטונות המס?

כאשר מתקבלות תשובות חיוביות לשאלות אלה, אין כל סמכות ל"פול" לוותר על גביית הפרמיה על פי התעריף החוקי, וכל סטייה עלולה לחייב את החברה בסנקציות המוטלות ע"י משרד האוצר .

ביטוח חובה לרכב הוא תולדה של הוראות "פקודת ביטוח רכב מנועי" (משנת 1970), שקובעת כי נסיעה ברכב שאין לגביה "פוליסה בת-תוקף" היא אסורה. כלומר, נהיגה ברכב ללא ביטוח חובה אסורה בתוקף. הרעיון שעמד מאחורי חוק ביטוח חובה היה ליצור רשת הגנה כלכלית שתוכל לממן את הנזק שגורמות תאונות דרכים למי שנפגע בהן.

יש שלושה סוגים של ביטוח רכב:

 • ביטוח חובה, שכשמו כן הוא – חובה על פי חוק לרכוש אותו (המעניק כיסוי ביטוחי לנזקי גוף);
 • ביטוח צד ג', לנזקים שנגרמו לרכוש לצד שלישי
 • ביטוח מקיף – כולל גם את ביטוח צד ג' ומכסה גם נזקים לרכב.

מתוך ההבנה שתאונות דרכים הם אחד מגורמי הנזק הכבדים ביותר לכלכלה, המדינה מכריחה כל מי שעושה שימוש ברכב לרכוש ביטוח חובה לרכב או לוודא שיש כזה כתנאי לנהיגה בו. החוק אינו מתייחס לביטוח מקיף או צד ג', כיוון שהוא לא מכריח אדם לבטח את הרכוש שלו וביטוחים אלה מכסים נזקי רכוש בלבד.

בהתאם להוראת המפקח על הביטוח, החל מתאריך 01.11.2009 מחויבות חברות הביטוח בישראל לבצע אימות נתונים מקוון בעת הפקתן של תעודות החובה.

תהליך זה נועד למנוע אי התאמות בין הנתונים שמסר המבוטח לנתונים במאגר המידע – מאגר ISO.

במקרים של סתירות בנתונים, רשאי המבוטח להגיש ערעור על נתוני המאגר בהתאם לנוהל הגשת ערעור.

התקופה המתחילה בתאריך תחילת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוח, אך לא לפני המועד שבו הוחתמה תעודת הביטוח בחותמת הבנק, ומסתיימת בחצות בתאריך פקיעת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוח; לעניין זה, "חותמת הבנק" – לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק, שהמפקח, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות פקודת הביטוח.

מבטח יהיה רשאי לנכות דמי השתתפות עצמית לנהג ששמו נקוב בתעודת הביטוח בהתקיים כל התנאים לקיומה של תניה בדבר השתתפות עצמית לפי תקנות ביטוח רכב מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התשס"ט – 2008 ,ובכלל זה שבעל הפוליסה בחר בפוליסה אשר כוללת תניה בדבר השתתפות עצמית, שבחירה זו תועדה על ידי המבטח וכן שבתעודת הביטוח נרשם שהפוליסה כוללת תניה בדבר השתתפות עצמית, בהתאם לתקנות האמורות. דמי ההשתתפות העצמית שרשאי המבטח לנכות מתגמולי הביטוח, בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו ובהתקיים התנאים שבסעיף קטן (א), יחושבו לפי סוג הנזק שנגרם ולא יעלו על 25,000 ₪  בגין נזק שאינו נזק ממון ו- 7 ימי עבודה בגין אבדן השתכרות.

ניתן לרכוש סעיף השתתפות עצמית כאשר רישיון הרכב ע"ש אדם פרטי (עוסק מורשה) והוא בעל הפוליסה והנהג הנקוב.

באם רישיון הרכב ע"ש חברה ח/פ ניתן לרכוש סעיף השתתפות עצמית רק כאשר הנהג הנקוב הינו הבעלים של החברה.  יש להעביר אישור רשם חברות או אישור של רו"ח המעיד כי הנהג הנקוב הוא הבעלים של החברה ויש בבעלותו מעל 99% ממניות החברה

מבוטח יכול לבטל ביטוח חובה בכל עת, חברת ביטוח יכולה לבטל ביטוח חובה מנימוקים סבירים.

אם הביטול נעשה על ידי המבוטח עקב מכירת הרכב, גניבה של הרכב או יציאתו מכלל שימוש – סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה יחסי לתקופה שלא נוצלה.

אם המבוטח מבטל את הביטוח בשל סיבה אחרת – סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה נמוך מהחלק היחסי לתקופה שלא נוצלה. לפירוט אופן החישוב ראה סעיף 15(ד) לפוליסה התקנית.

כן, בסיום תהליך הרכישה יוצגו בפנייך 3 אפשרויות לקבלת העתק מהפוליסה ומסמכים נוספים הרלוונטיים לרכישה.

להלן האפשרויות: מייל, SMS, ופקס.

בנוסף, ניתן לצפות בתעודה דרך האזור האישי.