ביטוח לנזקי גוף (פציעה או מוות) שעלולים להיגרם לנהג, לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב בתאונת דרכים. על פי “פקודת ביטוח רכב מנועי”, אסור לנהוג ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה

 • רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, אופנועים.
 • טרקטורים ( מותנה בהעברת רישיון לנציג המטפל טרם ביצוע הביטוח)
 • יש להצטייד ברישיון רכב, רישיון נהיגה וכרטיס אשראי.

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שאינו דיירקט ואינו נטען.

תשלומים – תשלום אחד במזומן או 3 ומעלה עם קרדיט. ( הקרדיט מול חברת האשראי, אנו לא אחראים על אחוז הקרדיט ואין לנו היכולת לדעת מה עלות הקרדיט)

מבוטח יכול לבטל ביטוח חובה בכל עת, חברת ביטוח יכולה לבטל ביטוח חובה מנימוקים סבירים.
אם הביטול נעשה על ידי המבוטח עקב מכירת הרכב, גניבה של הרכב או יציאתו מכלל שימוש – סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה יחסי לתקופה שלא נוצלה. 

אם המבוטח מבטל את הביטוח בשל סיבה אחרת- סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה נמוך מהחלק היחסי לתקופה שלא נוצלה. לפירוט אופן החישוב ראה סעיף 15(ד) לפוליסה התקנית .

לא ניתן לגשת לביצוע מבחן הכשירות השנתי ( טסט) ללא הצגה של ביטוח חובה בתוקף.

שימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח חובה בתוקף אסור על פי חוק. לפיכך, כל מי שרוכש רכב ומשתמש בו, צריך לדאוג שתהיה לו פוליסת ביטוח על שמו. אדם שרכש רכב, ולא ערך ביטוח חובה אלא הסתמך על ביטוח החובה שהיה למוכר הרכב, עלול למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי.

יש להיכנס לאזור האישי באתר הפול – תחת פרק ניסיון תביעות.

ניתן לשלוח צילום ת.ז. + בקשה למייל [email protected] .

חשוב לציין כי העדר התביעות מתייחס לפגיעות גוף בלבד ואינו רלוונטי לרכוש ( מקיף/צד ג’) .

קיימות 5 מערכות מיגון אשר ניתן לקבל בגינן הנחות, כל מערכת מקנה הנחה של 3%.

 • מערכת ABS – מערכת מניעת נעילת גלגלים . מערכת אשר מונעת את נעילת הגלגלים בעת בלימה .
 • מערכת ASC – מערכת ייצוב אוטומטית לאופנועים –מערכת אשר מזהה הפרשי מהירות ( סיבוב הגלגל ) בין החלק הקדמי של האופנוע לחלקו האחורי, ומונעת את סבסוב  האופנוע והתהפכותו .
 • מערכת CBS – מערכת בלימה משולבת לאופנועים – המערכת מחלקת או משווה בין כוחות הבלימה המופעלים על שני גלגלי כלי רכב, כך שלחץ הבלימה המופעל על שני הגלגלים יהיה מאוזן יותר .
 • מערכת EBA– מערכת עזר לבלימת חרום לאופנועים – מערכת המסייעת לרוכב בהפעלת מערכת הבלימה במצבים בהם פעולת בלימה שאינה מושלמת ,או חזקה דיה.
 • מערכת TCS– מערכת בקרת משיכה לאופנועים – מערכת השומרת על אחיזת הגלגל המניע על ידי הפחתת כוח המנוע או בלימת הגלגל .
 • מערכת ESP – מערכת בקרת יציבות
 • מערכת FCW – מערכת התראת מרחק מהרכב הנוסע מלפנים.
 • מערכת LDW – מערכת התראה על סטייה ממסלול הנסיעה.

להלן מסמכים נדרשים להפקת  ביטוח חובה לקטין

 • טופס הצעה מלא וחתום בידי הורי הקטין (ובמקרה של ביטוח עם השתתפות עצמית, גם ספח השתתפות עצמית חתום כנ”ל, בנוסף לטופס התיעוד החתום בידי מנפיק הביטוח)
 • טופס הצהרה של ההורים (“האפוטרופוסים הטבעיים”)
 • אם לקטין מונה אפוטרופוס על פי דין, יחתום האפוטרופוס הזה במקום שני ההורים, ויצורף העתק מאושר של החלטת בית המשפט על המינוי.
 • צילום מתעודת זהות של האפוטרופוסים החתומים על המסמכים.
 • צילום רישיון רכב
 • צילום רישיון נהיגה
 • קטין  לא יהיה בעל פוליסה אלא רק אחד מהאפוטרופוסים
  • ניתן לבצע השבתה בפוליסה רק באם יתרת הימים לביטוח עולה על 30 ימים
  • עלות כניסה להשבתה כרוכה בעלות של דמי תוספת ובגין כל חודש בו הכלי מושבת  , דמי תוספת נוספים.
  • עלות יציאה מהשבתה כרוכה בעלות של דמי תוספת  נוספים .
 • הקפאה ניתן לבצע רק במקרים הבאים :

  • מכירת הרכב
  • אובדן כללי
  • גניבת הרכב

מבוטח המבטח שני אופנועים או יותר זכאי להנחה של 20% על כל אחד מהאופנועים, בגין תקופות הביטוח החופפות ובתנאי כי :

 • האופנועים אינם אספנות
 • בבעלות פרטית
 • לתקופה של שנה בפוליסות שבהן הוא הנהג הנקוב היחיד

אם המבוטח יבצע את השינויים הבאים במהלך השנה יהיה עליו להשיב את הנחת שני האופנועים :

 • השבתה/הקפאה, שינויי שם הנהג, שינוי לכל נהג או ביטול הפוליסה.
 • במידה והמבוטח לא יעמוד בתנאים אלה יהיה עליו להחזיר את מלוא הסכום שקיבל בגין הנחת 2 האופנועים.
 • בפוליסות מסוג זה ניתן להפיק פוליסה כוללת תנאי השתתפות עצמית.