חברתנו מבטחת בביטוח חובה בלבד. הכיסוי הוא לנזקי גוף.

חברתנו מבטח בביטוח חובה בלבד. הכיסוי הוא לנזקי גוף.

במידה ורכשת ביטוח לרכוש (מקיף או צ"ג) יש לפנות לחברה המבטחת.

עליך לברר זכאותך מול קופת החולים . לאחר מכן עליך לשלם החשבון והעבירו אלינו לשם בדיקת הזכאות.  תשומת לבך כי חברתנו לא תשלם ריבית פיגורים היה ולא שולם החשבון על ידך במועד.

תוכל להגיש תביעה ללא אישור משטרה אך עליך לדעת כי ע"פ חוק, יש לדווח למשטרה על כל תאונה עם נפגעי גוף.

במידה והתאונה ארעה בדרך לעבודה, במהלך העבודה או בחזרה ממנה  יש לפנות למיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי , וזאת במקביל להגשת התביעה לחברתנו .