על מנת להוציא העתק תעודת חובה בחברת הפול יש לעבור לאזור האישי