קניון אחים ישראל – קומת מסחר 2 ,  יד חרוצים 18  אזה”ת תלפיות ירושלים

שעות הפעילות ללא שינוי.