מיום ראשון ועד יום חמשי 09:00 עד 15:00

ביום שבת מ 08:00 עד 12:00