ניתן יהיה לרכוש ביטוח בכל הערוצים החל מהשעה 09:30 .