6.9.21 ערב ראש השנה 08:00-12:00 .

חג – חברה סגורה

15.9.21 ערב יום כיפור 08:00-11:00

חג – חברה סגורה

20.9.21 ערב חג סוכות 08:00-12:00

21.9.21 חברה סגורה

22.9.21 ועד 26.9.21 – חול המועד סוכות  08:00-13:00

28.9.21 ערב חג סוכות 08:00-12:00

28.9.21 חברה סגורה