לרגל חג הקורבן סניף ערערה סגור עד יום שלישי יחזור לפעילות מלאה ביום רביעי .

סניפים ירושלים וחיפה יעבדו במתכונת מצומצמת ”