במהלך חודש הרמדאן שעות הפעילות של הסניף יהיו :

ראשון – חמישי 08:00-15:30