• 5.09.2023 ערב ראש השנה –  08:00 עד  12:00
  • 17.09.2023 חג ראש השנה – החברה סגורה
  • במהלך חגי תשרי החברה סגורה למעט רכישת ביטוח ושינויים בפוליסות קיימות.