לא יהיה מענה טלפוני במחלקת חיתום ותביעות נשוב לפעילות מלאה ביום ראשון בתאריך 26.5.24