חברתנו מבטחת בביטוח חובה בלבד. הכיסוי הוא לנזקי גוף.