לא ניתן לגשת לביצוע מבחן הכשירות השנתי ( טסט) ללא הצגה של ביטוח חובה בתוקף.