שימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח חובה בתוקף אסור על פי חוק. לפיכך, כל מי שרוכש רכב ומשתמש בו, צריך לדאוג שתהיה לו פוליסת ביטוח על שמו. אדם שרכש רכב, ולא ערך ביטוח חובה אלא הסתמך על ביטוח החובה שהיה למוכר הרכב, עלול למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי.