במידה והתאונה ארעה בדרך לעבודה, במהלך העבודה או בחזרה ממנה  יש לפנות למיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי , וזאת במקביל להגשת התביעה לחברתנו .