במידה והתאונה ארעה בדרך לעבודה, במהלך העבודה או בחזרה ממנה – יש לפנות למיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי , וזאת במקביל להגשת התביעה לחברתנו .