– זיכוי ישירות לכרטיס האשראי – ניתן לראות את הזיכוי בדוח פירוט באשראי (בחודש הבא).

– זיכוי בהמחאה – מתקבל עד 30 יום .