הקפאה מתבצעת בעת שהאופנוע אינו בחזקתו/בבעלותו של המבוטח , במקרים של:

– גניבה – יש להמציא אישור משטרה

– מכירה – יש להמציא העברת בעלות

– טוטלוסט – יש להמציא אישור שמאי – רכב אובדן כללי

השבתה – ביטוח חובה לרכב אשר השימוש בו אינו כולל נהיגה כלשהי


– דמי השבתה מפורטים בתעריף החובה מופץ על ידינו מידי חודש .

 

– משך הזמן המינימאלי להשבתה/הקפאה – 30 יום ומעלה