בכפוף לבדיקת החבות והכיסוי הביטוחי חברתנו תשלם חשבון הקרן בלבד (לא כולל קנסות פיגור) למעט במקרים הבאים :

1. אשפוז- יש להפנות החשבון לקופת החולים.

2. ניידת טיפול נמרץ- יש להפנות החשבון לקופת חולים.

3. תאונת עבודה  יש להפנות הדרישה לביטוח הלאומי.

על מנת שהחשבון יטופל במהרה ולא יצבור ריבית יש להעבירו לחברתנו באופן מיידי .