תוכל להגיש תביעה ללא אישור משטרה אך עליך לדעת כי ע"פ חוק, יש לדווח למשטרה על כל תאונה עם נפגעי גוף.