חברתנו מבטח בביטוח חובה בלבד. הכיסוי הוא לנזקי גוף.

במידה ורכשת ביטוח לרכוש (מקיף או צ"ג) יש לפנות לחברה המבטחת.